La nostra escola


L’Escola Laietània és un centre concertat per la generalitat de Catalunya però per els nostres alumnes i personal és molt més.

Emociona’t amb nosaltres (Vídeo)

LAIETANIA-028Corp