Secundària

L’etapa d’educació secundària comprèn des dels 12 anys fins els 16 anys, període en el qual els adolescents s’encaminen cap al seu futur professional. Els objectius d’aquesta etapa a la nostra escola són:

 • Atendre a la diversitat: A traves de grups flexibles, reforços personalitzats, exercicis especials i el desdoblament de classes atenent les dificultats dels alumnes.
 • Formar en la pedagogia de l’esforç i la transmissió de valors: L’esforç i la responsabilitat com a valors acadèmics són treballats en cada matèria, juntament amb la comprensió i la tolerància vers els altres.
 • Educar en estreta col·laboració amb les famílies: A les classes de tutoria i a les  reunions amb els pares treballem conjuntament perquè hi hagi una bona comunicació i coordinació entre els adolescents, el seu entorn familiar i nosaltres. Que tots ens coneguem, que hi hagi confiança i un rigurós control d’assistència facilita molt aquest aspecte.
 • Atendre els conflictes intrapersonals  i interpersonals: La psicòloga del centre té contacte directe amb tots els alumnes per resoldre qualsevol problema emocional que existeixi.
 • Assolir la competència lingüística: Es realitzen més hores de les reglamentàries per reforçar el català, el castellà i l’anglès. A més a més, s’avalua la comprensió i expressió  oral i escrita en totes les matèries a través de la lectura, la redacció, la narració  i l’exposició.  A l’assignatura d’anglès hi ha grups flexibles, segons nivells, per atendre a la diversitat de la millor forma possible.
 • Assolir la competència matemàtica: Existència de grups flexibles segons nivells per atendre a la diversitat, desdoblament de la matèria en grups reduïts i dedicació de més hores de les reglamentàries per al seu aprenentatge.
 • Assolir la competència digital: Ensenyament de l’assignatura d’informàtica en grups reduïts per un professional informàtic i ús de les noves tecnologies en qualsevol matèria com a eina del professorat i recurs dels alumnes.
 • Assolir la competència artística i cultural: A través de la celebració de totes les festes populars i l’expressió artística que aquestes comporten.

  Els alumnes de 4t

  Els alumnes de 4t