Infantil

L’etapa d’educació infantil comprèn des dels 3 anys fins als 6 anys, període en què els nens i nenes es desenvolupen emocionalment i adquireixen els valors de l’esforç, la responsabilitat, la tolerància i l’aprenentatge positiu. Per aquest motiu, els objectius que ens marquem en aquesta etapa són:

  • Aprendre a ser autònoms: A l’etapa d’ Educació Infantil es desenvolupen a través d’hàbits, valors i normes. Des de l’escola tenim cura de les seves necessitats per a que esdevinguin  infants sociables, autònoms i respectuosos.
  • Aprendre a llegir i escriure:  A través de la interacció contínua amb les mestres, els infants desenvolupen l’habilitat de la lectoescriptura. A P3 reconeixen i escriuen el seu nom i poden llegir els noms dels seus companys. A P4 aprenen a llegir, saben quin és el nom i el so de totes les lletres, són capaços de copiar de la pissarra, i fan lectura col·lectiva.. A P5 escriuen paraules senzilles, i llegeixen textos significatius de forma col·lectiva i individual.
  • Aprendre anglès:  A través del mètode Artigal, l’especialista d’anglès fa inmersió lingüística 4 cops a la setmana amb la meitat del grup classe perquè els infants aprenguin l’idioma de forma natural.
  • Aprendre matemàtiques: Ensenyar la lògica i el raonament matemàtic a través d’exercicis d’associació, comparació, agrupació, sumes i restes. També es treballa les formes geomètriques bàsiques.
  • Aprendre informàtica: Cada setmana anem a l’aula d’informàtica en petits grups per tal d’aprendre a fer ús de l’ordinador a través de jocs. A classe també utilitzem la pissarra digital  com a eina de suport del material didàctic.
  • Aprendre psicomotricitat: Anem  al gimnàs a desenvolupar les capacitats motrius dels nens i nenes tot treballant la coordinació, el ritme, l’equilibri, l’autocontrol i la respiració.

img_6100