Batxillerat

L’etapa de batxillerat compren des dels 16 fins els 18 anys, període en què els alumnes s’especialitzen per accedir a la universitat o a cicles formatius de grau superior. Oferim batxillerat tecnològic, científic, social i humanístic. Els objectius de l’etapa són;

  • Atendre a la diversitat: Considerem que tothom té dret a estudiar si vol, per això oferim en la mesura que sigui possible adaptacions mitjançant reforços i tractament individualitzat.
  • Formar en la pedagogia de l’esforç i en la transmissió de valors: L’esforç i la responsabilitat com a valors acadèmics són treballats en cada matèria, juntament amb la comprensió i la tolerància vers els altres.
  • Educar en estreta col·laboració amb les famílies: A les classes de tutoria i a les  reunions amb els pares treballem conjuntament perquè hi hagi una bona comunicació i coordinació entre els adolescents, el seu entorn familiar i nosaltres. Que tots ens coneguem i que hi hagi confiança facilita molt aquest aspecte.
  • Atendre els conflictes intrapersonals  i interpersonals: La psicòloga del centre té contacte directe amb tots els alumnes per resoldre qualsevol problema emocional que existeixi.

Preparar-se per a la selectivitat i per a cicles: Les classes són dinàmiques i pràctiques per tal de que s’assumeixin els continguts. Es treballa molt l’avaluació contínua amb treballs i exposicions quantificables. També s’atorguen tres tardes lliures als alumnes perquè siguin lliures d’organitzar-se per a estudiar a casa o demanar reforços.

Els de 2n de Batxillerat

Els de 2n de Batxillerat