Ideari

La nostra escola construeix la seva educació en base a l’Educació Emocional i sis valors fonamentals:

  • Autonomia
  • Responsabilitat
  • Empatia
  • Respecte
  • Treball cooperatiu
  • Assertivitat

Extracte del projecte Educatiu

553479_4155159473985_1391765785_n